Vanish Shake&Clean prášek na čištění koberců

Vanish Shake&Clean prášek na čištění koberců. 3x účinnější odstraňování nečistot a zvířecích chlupů ****

Vlastnosti produktu

  • Čisté a měkké koberce
  • 3x účinnější odstraňování nečistot
  • 3x účinnější odstraňování zvířecích chlupů
  • Živé barvy
  • **** v porovnání se samotným vysáváním

Dostupné v: 650 g

Popis produktu

Vanish Shake&Clean prášek na čištění koberců. 3x účinnější odstraňování nečistot a zvířecích chlupů. Vlhký prášek Vanish zajistí, že vaše koberce budou čisté, měkké a s živými barvami. A uschnou za pouhých 20 minut.

Pokyny pro použití: 1. Před použitím vysajte koberec vysavačem. 2. Před otevřením se sáčkem dobře zatřepte, aby se zajistilo maximální pokrytí produktem. Pak sáček otočte a zcela odstraňte oba uzavírací proužky z dolní části balení. 3. Sáček držte za úchyt, zatřepte s ním a naneste prášek na koberec. Zvlhčování vodou není nutné. 4. Pomocí kartáče vetřete prášek Vanish Shake&Clean do koberce. 5. Nechte působit prášek na koberci tak dlouho, dokud nebude koberec zcela suchý (přibližně 20 min.). Při schnutí a vysávání zajistěte dobrou větratelnost místnosti. V průběhu čištění je možné po koberci chodit. 6. Zbytky suchého prášku z koberce vysajte pomocí vysavače. Sáček vysavače pravidelně vyměňujte. 7. Po použití opatrně srolujte sáček ke znovu zavíratelné lepící pásce. 8. Ve vzácných případech mohou na koberci zůstat po vysávání bílé skvrny. Ty jsou způsobené přichycením prášku na usazené zbytky skvrn. Doporučujeme odstranit tyto usazeniny pomocí jemného kartáče a následným vysáním. K odstranění zbytků nepoužívejte vodu.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Nevdechujte prášek. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte pouze v původním obalu. Složení: méně než 5 %: bělicí činidla na bázi kyslíku, aniontové povrchově aktivní látky, parfém. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

EA_8089463