Vanish šampon na ruční čištění koberců – Čistota a svěžest

Vanish šampon na ruční čištění koberců - Čistota a svěžest – velké plochy - 5x silnější v odstraňování nečistot pro déle trvající svěžest ****

Vlastnosti produktu

  • Čistota a svěžest
  • Strojní čištění koberců
  • Vhodné pro velké plochy
  • **** v porovnání se samotným vysáváním

Dostupné v: 500 ml

Popis produktu

Vanish šampon na ruční čištění koberců - Čistota a svěžest. Vhodný na velké plochy a je 5x silnější v odstraňování nečistot oproti samotnému vysávání. Lepší v odstranění do hloubky zanesené špíny i prachu a v neutralizaci zápachu díky složkám Acti-Fresh, které zanechají velké kobercové plochy skutečně čisté a svěží po delší dobu.

Vysávejte. Vytvořte pěnu. Rovnoměrně naneste pěnu. Nechte uschnout. Vysávejte.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pokud kůže po kontaktu s přípravkem zbělá, nepodléhejte panice. Bělicí efekt je dočasný a vratný. V případě postříkání okamžitě postižené místo důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou kůži se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s jinými výrobky. Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po úplném vyprázdnění.

EA_8089862