Vanish Oxi Action Powerspray na koberce - odstraňovač skvrn

Vanish Oxi Action Powerspray na koberce - odstraňovač skvrn pomáhá odstraňovat odolné skvrny z koberce a čalounění.

Vlastnosti produktu

  • Odstranění odolných skvrny z koberce a čalounění

Dostupné v: 500 ml

Popis produktu

Vanish Oxi Action Powerspray na koberce - odstraňovač skvrn pomáhá odstraňovat odolné skvrny z koberce a čalounění. Úspěšně odstraní skvrny jako červené víno, čaj, káva, pomerančový džus, skvrny od zvířat, šťáva z ostružin nebo tráva.

Pro nejlepší výsledek odstraňte skvrny okamžitě. Bezpečné pro použití na vlněných kobercích. Vždy předem otestujte na neviditelném místě. Pokud je barva koberce ovlivněna, produkt nepoužívejte. Odstraňte zbytkovou nečistotu a setřete vlhké nečistoty čistým hadříkem. Nepoužívejte na sametových materiálech, brokátu či na materiálech nevhodných k mokrému čištění. Není vhodný pro hedvábí a orientální koberce.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte pouze v původním obalu. Nesměšujte s bělícími činidly nebo jinými čistícími prostředky.

EA_8157868