Bezpečnostní upozornění

1. Co mám dělat v případě, že dojde k požití přípravku Vanish?

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a produkt včetně obalu vezměte s sebou.

2. Co mám dělat v případě, že dojde k vniknutí přípravku Vanish do očí?

Oči hned vymyjte velkým množstvím studené vody a vyhledejte lékařskou pomoc.